Bertempat di JANM Sibu, pelancaran EKSA telah diadakan. Program ini telah diadakan pada 26 Februari 2016, bermula dari 09.00 pagi hingga 09.30 pagi.
Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program tersebut.

custom_html