Sesi Transfer Of Knowledge SPANM Bil.3&4 Tahun 2019 & Taklimat Kod Perakaunan Akruan (CAA) diadakan pada  24.5.2019 - 25.9.2019 bertempat di Dewan Suarah Sibu. Peserta terdiri daripada pegawai-pegawai perakaunan dari PTJ dan JANM Sibu telah terlibat di dalam kursus ini.

custom_html