Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Merujuk kepada perkara 8.3 Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sabah Bil. 1 Tahun 2015, tuan/puan diingatkan supaya menyediakan waran peruntukan kosong bagi tahun kewangan 2016 untuk pembayaran gaji dan pukal tahun kewangan 2016 selewat-lewatnya 7 Januari 2016.

 

Kerjasama dan tindakan segera daripada pihak tuan/puan amat dihargai untuk memastikan proses pembayaran gaji dan pukal tahun 2016 berjalan lancar.

 

Sekian, terima kasih.

 

JANM Negeri Sabah

 

image