Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (84)

HAD APUNGAN BAGI PANJAR WANG RUNCIT DAN PANJAR KHAS

Kepada Semua PTJ dan Pusat Terimaan Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2. Sila rujuk lampiran yang disertakan bagi perkara di atas.

Sekian, Terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
15 November 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Had Apungan Bagi PWR dan PK

image