Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (89)

KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN JANM NEGERI/CAWANGAN

Kepada Semua PTJ dan Pusat Terimaan Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2. Sila rujuk lampiran bagi perkara di atas.

Sekian, Terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
30 November 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Buletin Kajian Keberkesanan

 

  Kajian Keberkesanan

 

  Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri/Cawangan

image