Ruj : ANM (IT)MEL/01 Jld. 3 (4)

KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN JANM NEGERI/CAWANGAN DILANJUTKAN SEHINGGA 30 DISEMBER 2016

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Ketua Pejabat Pemungut Yang Diberi
Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2. Dengan segala hormatnya buletin eSPKB rujukan : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (89) bertarikh 30 November 2016 dan ANM(IT)MEL/01 JLD 3 (2) bertarikh 14 Disember 2016 adalah dirujuk

3. Mohon kerjasama YBhg Datuk/Dato'/Tuan/Puan untuk menjawab Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri melalui pautan berikut :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSBrSTFP0Pcm9ZsXKpgDw5vcsu8yx6exHNi5aFQd7PtMrg/viewform?c=0&w=1

sebelum 30 Disember 2016. Pihak YBhg Datuk/Dato'/Tuan/Puan juga perlu mengemukakan print screen muka surat terakhir kajian tersebut (contoh seperti di Lampiran 1) melalui emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Kerjasama dan perhatian YBhg Datuk/Dato'/Tuan/Puan dalam perkara ini amatlah dihargai.


Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
21 DISEMBER 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image