Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Negeri Perlis

Tuan/Puan

KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN JANM NEGERI/CAWANGAN TAHUN 2016

Tuan/Puan dijemput untuk menjawab Kajian Keberkesanan Perkhidmatan Janm Negeri/Cawangan Tahun 2016.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan.  Kajian ini bermula 30 November - 15 Disember 2016.  

Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri/CawanganTahun 2016 boleh didapati di https://goo.gl/forms/g5lLuzuj7Pt8tg0I3

Sekian, terima kasih.

JANM Perlis

custom_html