Dimaklumkan bahawa terdapat dua (2) transaksi yang tidak dapat dikesan oleh JANM Perlis kerana ketiadaan maklumat lengkap di dalam Akaun CIMB Bank JANM Perlis. Transaksi tersebut adalah seperti berikut :-

 

Butiran : IBG CREDIT
Amaun : RM 837.70
Tarikh Transaksi :07.03.2016
Maklumat Txn: 29NCVC-117-02/210645640036525
Butiran : IBG CREDIT ​
Amaun : RM 200.00
Tarikh Transaksi :11.04.2016
Maklumat Txn: 892072-BY-PER KK 0691069

custom_html