ANM/EG/504 JLD 13(11)

 

BULETIN PENAMBAHBAIKAN eSPKB UNTUK MEMBOLEHKAN TOKEN BARU DAPAT MELAKSANAKAN AUTHENTICATION DAN SIGNING

 

Untuk makluman, bermula pada 1 April 2016, MAMPU telah mengagihkan token yang mengandungi certificate MSC Trustgate kepada pengguna eSPKB. Walau bagaimanapun sistem eSPKB tidak menyokong certificate yang terdapat pada token tersebut.

 

Sehubungan dengan itu, penambahbaikan eSPKB telah dibuat dan pengujian akan dijalankan secara pilot di JANM Sri Aman dan JANM Perak. Pelaksanaan penambahbaikan ini akan dijalankan di semua JANM Negeri/Cawangan dan JMS sebaik sahaja pengujian di pilot site berjaya.

 

Sekian, terima kasih.

custom_html