Dimaklumkan bahawa terdapat satu (1) transaksi yang tidak dapat dikesan oleh JANM Perlis kerana ketiadaan maklumat lengkap di dalam Akaun CIMB Bank JANM Perlis. Transaksi tersebut adalah seperti berikut :-

 

Butiran : REMITTANCE CR

 

Amaun : RM 500.00
Tarikh Transaksi :07.01.2016
Maklumat Txn: JANM CAW UTAMA PUTRAJAYA (Maybank) / 001896 / APS21 DD 03/01/2016 – AG PERLIS

 

Mohon mana-mana PTJ yang berkenaan dengan terimaan tersebut untuk menghubungi Unit Akaun dengan kadar segera.

 

Sekiranya dalam tempoh 14 hari daripada paparan ini dan tiada tindakan daripada mana PTJ, JANM Perlis akan mengkreditkan amaun tersebut ke akaun hasil pelbagai.

 

Harap maklum.

custom_html