Ketua Jabatan/PTJ,

 

Untuk makluman, Kementerian Kewangan Malaysia telah mengeluarkan 1PP Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan​ (PB3.3) selaras dengan pengubahsuaian Bajet 2016 yang dibentang oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Januari 2016 lalu.

 

Sehubungan dengan itu, Kementerian/ jabatan/ agensi dikehendaki menyusun semula keutamaan program/aktiviti masing-masing supaya sejajar dengan agenda nasional.​ Sila ambil perhatian terhadap perbelanjaan yang terlibat dalam langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan ini seperti dibawah:

 

 1. Perjawatan
 2. Penyusunan Semula Organisasi/ Penubuhan Badan Berkanun
 3. Elaun Lebih Masa
 4. Imbuhan Tetap Keraian
 5. Perjalanan Bertugas Di Dalam Negeri/ Ke Luar Negara
 6. Perjalanan Udara (Dalam dan Luar Negara)
 7. Penginapan Di Luar Negara
 8. Perbelanjaan Utiliti
 9. Sewaan Pejabat/ Peralatan Pejabat
 10. Pakaian Seragam/ Korporat
 11. Barang Pakai Habis
 12. Penganjuran Acara/ Majlis/ Keraian Rasmi/ Mesyuarat/ Persidangan/ Seminar/ Bengkel
 13. Kempen/ Promosi/ Penajaan/ Pengiklanan
 14. Penyumberluaran (Outsourcing)
 15. Perbelanjaan Pembangunan
 16. Penggunaan Rizab Akaun Amanah/ Sumber Dalaman
 17. Usaha-Usaha Meningkatkan Hasil Kerajaan Persekutuan

 

Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 1 Mac 2016.

 

Sila rujuk lampiran dibawah untuk maklumat lanjut.

 

Terima kasih

 

JANM Perlis

 

Lampiran : Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan​ (PB3.3)

custom_html