Salam sejahtera;

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.   Sepertimana tuan/puan sedia maklum, Sistem GPKI 1.1 sedang digunakan oleh semua pengguna Sistem Aplikasi ICT Kerajaan. Pihak MAMPU telah menaiktaraf Sistem GPKI 1.1 kepada Sistem GPKI 2.0 dan sistem ini akan 
go-live pada 25 April 2017 (Selasa). Sehubungan itu, semua pengguna hendaklah memasang MAMPU GPKI Agent 2.0 bermula pada 25 April 2017 dan panduan permohonan boleh dimuat turun melalui Portal GPKI 2.0.

3.   Lanjutan daripada perkara tersebut, kerja-kerja penaiktarafan Sistem GPKI 2.0 akan dilaksanakan pada tarikh dan masa seperti berikut:


           
Tarikh Mula: 20 April 2017 (Khamis).
           
Masa Mula: 6.00 petang.
           
Tarikh Akhir: 24 April 2017 (Isnin).
           
Masa Akhir: 12.00 tengah malam.

4.   Sekiranya terdapat keperluan permohonan sijil digital, permohonan hendaklah dilakukan sebelum 
19 April 2017 (Rabu). Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh diajukan kepada Meja Bantuan Perkhidmatan GPKI seperti berikut:

          
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          
No.Tel: 03-89229400

Sekian, Terima kasih.


(Admin,Pentadbir GPKI)

custom_html