Ruj.Kami         :ANM.PK.G.600-3/3/3(47)

Tarikh             : 7 Mac 2019

 

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

PENERANGAN FORMAT PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN (EC FORM) iGFMAS BAGI TAHUN 2018

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya..

 

Sekian, terima kasih.

 

 

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

Lihat teks penuh ...

 

image