Assalamualaikum dan salam sejahtera

 

Tuan/Puan

Bersama-sama ini dilampirkan Emel Blast : SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN SISTEM 1GFMAS DAN KEPERLUAN LATIHAN REFRESHER untuk tindakan lanjut tuan/puan.

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas berhubung (i) penggunaan sistem 1GFMAS; (ii) Latihan 1GFMAS; & (iii) Bahan latihan/rujukan dan untuk mengenalpasti latihan yang diperlukan bagi memantapkan pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan Persekutuan. Soal selidik hendaklah dilengkapkan oleh pengguna Sistem 1GFMAS bermula pada 13 April 2018 (Jumaat) hingga 26 April 2018 (Khamis). Soal selidik boleh diakses melalui link berikut :

 

 


PENGGUNA JANM  

https://www2.anm.gov.my/soalselidik/Lists/Soal%20Selidik%20Keberkesanan%20Penggunaan%20Sistem%201GF1/NewForm2.aspx?source=/soalselidik/Site%20Pages/terimakasih3.aspx

 

ATAU TERUS LAYARI http://www.anm.gov.my  di pautan PORTAL PERAKAUNAN AKRUAN

 

Sehubungan ini,  bagi memastikan soal selidik ini dilengkapkan oleh semua pengguna Sistem 1GFMAS dalam tempoh yang ditetapkan, mohon kerjasama tuan/puan sebagai warga JANM Negeri Perlis  untuk menjawab soal selidik ini serta memanjangkan  emel blast ini kepada semua stakeholder berkaitan (PENGGUNA SISTEM 1GFMAS) agar soal selidik ini dilengkapkan sewajarnya.

custom_html