Tuan/Puan,

        Dimaklumkan bahawa pihak Pengurusan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perlis bersetuju membenarkan Penerima Bayaran bagi data master EMP yang bermula dengan 5 series yang menggunakan akaun CIMB Berhad membuat pengemaskinian akaun bank.(no akaun 14 digit@lama) ke 10 digit

 

2.     Pengemaskinian akaun bank boleh dibuat dengan menggunakan borang seperti dilampirkan dan PTJ wajib meletakkan KOD Pembekal bagi memudahkan pengemaskinian akaun bank.   

 

3.     Salinan akaun bank yang telah disahkan perlu dikepilkan bersama serta pengesahan maklumat pada borang yang diberikan. Borang yang telah lengkap diisi bolehlah diserahkan kepada Unit Pengurusan Khidmat Pelanggan, JANM Negeri Perlis bagi tujuan pengemaskinian.

 

 

Sekian, terima kasih.

custom_html