Untuk Makluman Semua Ketua Jabatan Persekutuan

 

Y.Bhg.Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, 

 

MEKANISMA PENGGENAPAN

 

Bersama-sama ini dilampirkan  MEKANISMA PENGGENAPAN untuk makluman dan  tindakan lanjut Y.Bhg.Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan.

 

Sekian, terima kasih.

 

Pengarah Negeri 

Jabatan Akauntan Negara Malaysia 

Negeri Kedah 

7 Januari 2018

 

pengenapan

image