Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sedang mengumpul maklum balas pelanggan melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan  melalui link seperti berikut:   

 

Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan Tahun 2018 https://goo.gl/forms/x8rHtLW5cYGuw1Gp2

 

Tuan/ Puan selaku PTJ/ Pejabat Pemungut/ Pusat Gaji/ Pusat Terimaan dipohon untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan.  Kajian ini bermula 27 November 2018 (Selasa) sehingga 14 Disember 2018 (Jumaat).  

 

Kerjasama dan tindakan awal tuan/ puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 

 

image