Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka

 

Sila rujuk surat yang dilampirkan bagi perkara di atas.

 

Sekian, terima kasih.

 

JANM Negeri Melaka

13 Ogos 2018

Tel : 06-289 5000

Fax : 06-234 5201

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Muat Turun Surat Arahan Operasi

Muat Turun Panduan Pengguna

Muat Turun Tatacara Pembayaran di Bawah AP96

image