Ruj. Kami : ANM.PK.UPA/600-1/1/3(1)

                                                                              Tarikh       : 18 Mei 2018

Semua Ketua Jabatan Persekutuan /

Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Datuk/ Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

PENGUMPULAN MAKLUMAT PEGAWAI ASET

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

           

 

2.         Berikutan perlaksanaan sistem 1GFMAS yang menggunapakai asas perakaunan akruan mulai 1 Januari 2018, pihak tuan diminta untuk mengemaskini maklumat berkenaan pegawai-pegawai aset yang dilantik di jabatan tuan.

teks penuh....

 

Borang Pengesahan Maklumat Aset

image