TARIKH AKHIR PENGHANTARAN PERMOHONAN BAYARAN BALIK HASIL 2018

 

Dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran dokumen permohonan bayaran balik hasil untuk tahun 2018 adalah sehingga 15 November 2018. Dokumen yang diterima selepas tarikh tersebut akan di pulangkan semula kepada PTJ.

custom_html