Selaras dengan SPANM Bilangan 8 Tahun 2018, dikemukakan Garis Panduan Penutupan Akhir Tahun (PAT) bagi proses bawa ke hadapan Pesanan Kerajaan iGFMAS untuk tindakan PTJ selanjutnya. Tarikh akhir proses dokumen kewangan bagi Tahun Kewangan 2018bagi perkara Modul Penutupan Akhir Tahun (PAT) Pesanan Kerajaan ialah selewat-lewatnya pada 8 Januari 2019.
 
Kerjasama dan perhatian tuan/ puan berhubung dengan perkara di atas amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.
 
Surat Edaran Garis Panduan PAT
custom_html