Salam sejahtera;

Dimaklumkan bahawa terdapat aktiviti penyelenggaraan iGFMAS di Production Site pada ketentuan yang berikut :

Tarikh & masa mula   : 05/04/2019 (8.00pm)

tarikh & masa selesai : 06/04/2019 (11.59pm)


Sepanjang aktiviti ini, sistem iGFMAS ( Portal & SAP) tidak dapat dicapai.

Sekian, terima kasih.


Unit Pengurusan Perubahan, PPPA,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
PUTRAJAYA

custom_html