Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) di ibupejabat dalam peringkat mengumpul data pengguna yang tidak aktif menggunakan sistem iGFMAS. Oleh yang demikian Local Administator (LA) akan melaksanakan aktiviti Mega Housekeeping iGFMAS Siri 1/2019 bagi

PTJ-PTJ seliaan JANM Cawangan Keningau.

 

 Sebagai makluman awal, kriteria bagi housekeeping pengguna tidak aktif adalah seperti berikut :

 

 i) PENGGUNA TIDAK PERNAH LOGIN MANA-MANA SISTEM DALAM TEMPOH 90 HARI SEBELUM 14.06.2019

ii) PENGGUNA TIDAK AKTIF MENGGUNAKAN SISTEM iGFMAS DALAM TEMPOH 180 HARI BERMULA 21.06.2019

 

LA akan menghantar senarai pengguna yang terlibat kepada setiap PTJ secara berperingkat melalui emel bermula 19.06.2019. 

Sekian, harap maklum. 

custom_html