Adalah dimaklumkan bahawa Taklimat Penyesuaian Akaun Amanah Deposit, Belanja dan Hasil 2019 akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh: 23 Julai 2019

Masa : 8.30 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat, Rumah Persekutuan Keningaucustom_html