Salam sejahtera;

 

Dimaklumkan bahawa JANM akan mengadakan Aktiviti Penyelenggaraan Server iGFMAS pada ketetapan seperti berikut:

 

Tarikh/Masa Mula    : 13.11.2019 (8.00 malam)

Tarikh/Masa Tamat : 13.11.2019 (11.59 malam)

 

Sehubungan itu, iGFMAS (Portal & SAPGUI) tidak dapat diakses sepanjang aktiviti tersebut dijalankan.

Sekian, terima kasih.

 

 

custom_html