Tuan/ Puan,

PRESTASI PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN BAGI BULAN JULAI 2019


Disertakan senarai prestasi penghantaran Sijil Pengesahan Baki Terimaan seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2019 berkuatkuasa mulai Jun 2019 yang lalu. Sukacita diucapkan TAHNIAH kepada  empat (4) Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang tersenarai di Senarai A yang telah membuat penghantaran dalam tempoh 14 hari selepas penutupan akaun bulan Julai 2019.

Diharapkan agar PTJ di Senarai B, akan mempertingkatkan lagi usaha untuk memastikan sijil dikemukakan ke jabatan ini dalam tempoh yang ditetapkan. Bagi 306 PTJ di Senarai C yang belum mengemukakan sijil, sila berbuat demikian dengan kadar segera sebelum surat peringatan lanjut dikeluarkan. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila berhubung dengan Puan Rohana binti Dinin di talian 088-324814

Bil

Status penghantaran

Bilangan PTJ

Lampiran

1

≤  14 hari

 4

Senarai  A

2

˃  14 hari

 5

Senarai  B

3

belum diterima

 306

Senarai  C

 

Jumlah

 315


Sekian, terima kasih.


JOSEPHINE SHERILYN JOE LIEW APOK C.A.(M)

Ketua Penolong Pengarah Operasi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sabah

image