Tuan/ Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Penutupan Akaun Interim dijadualkan pada 30 September 2019 (Isnin) pada jam 3.00 petang. Sehubungan dengan itu, pihak PTJ hendaklah memastikan setiap transaksi pada tarikh tersebut selesai diperakaunkan secara lengkap iaitu Penyata Pemungut berstatus 80. Bersama-sama ini dilampirkan Tatacara Perakaunan Pungutan Hasil/ Terimaan bagi Penutupan Interim Tahun 2019.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Harty Sulastri Binti Hamdin di talian 088-324805 atau Pn. Khamsiah binti Md.Yunus di talian 088-324804.

Seksyen Pengurusan Dana (Unit Terimaan)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah

 

image