Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam urusan pemangkuan Akauntan melalui kelulusan Badan Ikhtisas. Permohonan adalah dibuka sepanjang tahun dan semua pegawai yang layak boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Maklumat lanjut berkaitan urusan - Surat Edaran

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online - eBorang JANM/B1

image