Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 ke Gred W26. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah berada di gred kenaikan pangkat jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 sebelum atau pada 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2011 boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 15 Mac 2019

Muat turun surat edaran  

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online eBorang JANM/M3

image