Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini selaku Ketua Perkhidmatan Pegawai Perakaunan telah mengatur kursus jangka pendek berkaitan dengan kompetensi Pembantu Akauntan ke arah peningkatan kemajuan kerjaya seperti yang telah digariskan di dalam Pelan Latihan Operasi (Training Roadmap) Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).Sehubungan itu, pegawai lantikan JANM di bawah seliaan YBhg. Datuk/ Dato’/ YBrs. Dr./ Tuan/ Puan seperti di Lampiran A telah dicalon untuk menghadiri kursus seperti berikut:

 

                Tajuk kursus           :           Gaji, Elaun Dan Kemudahan Penjawat Awam

 

                Tarikh kursus                    26 hingga 28 Mac 2019

 

                Tempat kursus                 Institut Perakaunan Negara (IPN) Dewan JKPTG Negeri Kelantan

                                                             (Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian)

                                                             Bandar Baru Tunjong

                                                             Lebuhraya Kota Bharu-Pasir Mas

                                                             15050 Kota Bharu, Kelantan

 

Semua pegawai yang tercalon wajib untuk menghadiri kursus sepenuh masa. Kegagalan mengikuti Kursus Pelan Latihan Operasi ini boleh menjejaskan peluang kenaikan pangkat pegawai kerana tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Para pegawai yang tercalon perlu membuat pengesahan kehadiran sebelum 12 Mac 2019 melalui capaian laman sesawang  seperti berikut:

 

Sila klik disini untuk surat siaran.

 

https://goo.gl/forms/ZSQt3bpShdi9xrnV2

Sekian, terima kasih

image