Perkhidmatan Penyenggaraan Server Dan Sokongan Aplikasi Active Directory (AD) Dan System Centre Configuration Manager (SCCM) Di Ibu Pejabat Dan Pejabat Perakaunan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Tarikh buka iklan : 7 Mac 2019
Tarikh tutup : 19 Mac 2019

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 1/2019

No. Sebut Harga eP : QT190000000035925

image