Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku pada  30 Jun 2018 dan sebelumnya.

Tarikh tutup permohonan: 15 April 2019

Muat turun surat edaran

Pengisian borang cetakan online: eBorang JANM/K1

image