Ruj. Kami : ANM.PK.D 600-2/5( 19 )

Tarikh :        12 September 2019

 

Pengarah Pendidikan Negeri Perak / 

Pengarah Kolej Vokasional /

Semua Pengetua /

Semua Guru Besar.

 

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

 

MAKLUMAN MENGENAI PERUBAHAN BORANG KUASA TETAP (AK52) BAGI URUSAN KUMPULAN WANG SEKOLAH

 

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan Surat KPM, Rujukan: KPM.400-3/2/2 (27) bertarikh 26 Ogos 2019 dan selaras dengan SPANM Bilangan 6 Tahun 2018 adalah berkaitan.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk buletin penuh.

 

Sekian, terima kasih. 

 

PENGARAH 

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

SURAT MAKLUMAN MENGENAI PERUBAHAN BORANG KUASA TETAP (AK52) BAGI URUSAN KUMPULAN WANG SEKOLAH

 

SURAT KPM

image