HEBAHAN PERUBAHAN GAJI BULAN JULAI 2019

HEBAHAN Tarikh kunci masuk untuk Perubahan Gaji bagi bulan Julai 2019 ialah pada 18 Jun 2019 sehingga tarikh akhir simulasi pada 09 Julai 2019.

Dilaporkan oleh,

Nama: Noradzreen Binti Mohd Adrus

Jawatan: Penolong Akauntan W29 (KUP)

Tarikh: 12 Jun 2019

custom_html