Tahukah anda? Bahawa Sistem ePenyata Gaji & Laporan hanya menyimpan maklumat Penyata Gaji Bulanan bagi tempoh 18 bulanPenyata Pendapatan Tahunan bagi tempoh 7 tahun danLaporan Gaji Pusat Pembayar bagi tempoh 4 bulan terkini sahaja. Selepas daripada tempoh tersebut, maklumat akan dikeluarkan secara automatik daripada sistem. Adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk memuat turun maklumat tersebut ke dalam hard disk atau pendrive untuk kegunaan tuan/puan pada masa hadapan.

Sila e-melkan Masalah atau Aduan berkaitan Sistem e-Penyata Gaji & Laporan ke e-mel rasmi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan menyertakan Nama Penuh, No.KP, No.Gaji,No.Kod Pejabat Perakaunan, No.Kod Jabatan dan No.Kod Pusat Pembayar

 

Sistem e-Penyata Gaji & Laporan

 

Direktori Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) | SEKSYEN PENGURUSAN APLIKASI NON FICO (UNIT MAKLUMAT ONLINE (eApps))

 

Terima Kasih

Unit Teknikal

JANM Perlis

custom_html