PERINGATAN KEPADA JABATAN/PTJ/PEJABAT PEMUNGUT BAGI STATUS TERIMAAN YANG MASIH TIDAK DIBANKKAN

Dimaklumkan bahawa hasil semakan dan penelitian JANM Perlis, terdapat terimaan yang masih belum dibankkan.  Jabatan hendaklah mengakaunkan / bankkan transaksi tersebut dengan SEGERA .  Ini adalah selaras dengan peraturan di bawah AP78(a), AP78(b) dan AP78(c).

image