Hebahan: MAKLUMAN MENGENAI PROSEDUR PELUPUSAN DOKUMEN KEWANGAN

Dimaklumkan bahawa bagi pelupusan dokumen –dokumen kewangan di peringkat jabatan – jabatan di negeri Perlis khususnya dan amnya di negeri-negeri di Malaysia, hendaklah mengemukakan dokumen – dokumen berikut untuk kelulusan  Jabatan Akauntan Negara Malaysia  (JANM) :-

·         Surat permohonan

·         Senarai rekod kewangan dan perakaunan yang hendak dimusnahkan ( Borang Kewangan – Arkib 4/08)

·         Surat kebenaran/ sokongan daripada Arkib Negara Malaysia(wajib)

·         Surat kebenaran/sokongan daripada  Jabatan Audit Negara (wajib)

·         Surat kebenaran/sokongan SPRM dan Audit Dalam Kementerian (jika ada)

Permohonan bagi memusnahkan dokumen kewangan  hendaklah dialamatkan  kepada:-

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

TINGKAT 5 & 6, LOT 2G8B(2M11)

NO 7, PERSIARAN  PERDANA, PRESINT 2

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62594 WP PUTRAJAYA

Tel : 03-88869509/9585/9587/9588/9591/9711

Fax : 0388869561 / 03-88887112

custom_html