Pemilihan  Kod Vendor salah semasa membuat Baucar Berasingan (PTJ Sila rujuk email masing-masing berkenaan masalah ini kerana JANM Perlis telah membuat Emel Blast pada 05/09/2019)

custom_html