Tarikh kunci masuk untuk perubahan Gaji bagi bulan Oktober 2019 ialah pada 17 September 2019 sehingga tarikh akhir simulasi pada 01 Oktober 2019. Tarikh pembayaran gaji bagi bulan Oktober 2019 adalah pada 17 Oktober 2019.

custom_html