Dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran dokumen permohonan Bayaran Balik Hasil untuk Tahun 2019 adalah sehingga 15 November 2019 (Jumaat). Dokumen yang diterima selepas tarikh tersebut akan di pulangkan semula kepada PTJ.

 

JANM Perlis

 

custom_html