Tarikh kunci masuk untuk perubahan Gaji bagi bulan Disember 2019 ialah pada 14 November 2019 sehingga tarikh akhir simulasi pada 02 Disember 2019.

Tarikh pembayaran gaji bagi bulan Disember 2019 adalah pada 18 Disember 2019.

custom_html