Tarikh kunci masuk untuk perubahan Gaji bagi bulan Februari 2020 ialah pada 10 Januari 2020 sehingga tarikh akhir untuk simulasi

bagi bulan Februari 2020 ialah pada 05 Februari 2020.

 

Tarikh pembayaran gaji bagi bulan Februari 2020 adalah pada 24 Februari 2020.

 

custom_html