Salam sejahtera;

Merujuk SPANM 1/2020: TATACARA PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI AWAM PERSEKUTUAN, disertakan surat edaran yang berkenaan untuk
rujukan dan makluman Tuan/Puan:

SURAT EDARAN

 

SENARAI BORANG FORMAT BAHARU

 

SPANM 1/2020

custom_html