Salam sejahtera;

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan melaksanakan aktiviti penyenggaraan server bermula pada Khamis, 30/04/2020 jam 8.00 malam hingga Sabtu, 02/05/2020 jam 8.00 malam.

Sepanjang tempoh tersebut, sistem iGFMAS​ serta sistem sokongan JANM (ePenyata Gaji & Laporan, Portal Rasmi JANM, E-Mel JANM, Active Directory, ePenyata Pinjaman Komputer, Portal Pera.kaunan Akruan, AREF & lain -lain) dan semua pautan sistem di Portal Rasmi JANM (eMaklum & eVendor) juga tidak dapat dicapai.

Sekian, harap maklum.

custom_html