Kepada Semua PTJ Di Bawah Seliaan JANM Cawangan Keningau;

 

Sila rujuk surat yang dilampirkan untuk perhatian dan tindakan PTJ. 

 

Sekian, terima kasih.

 

Muat Turun Surat

custom_html