Tuan/puan,

 

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Mohon perhatian dan tindakan pihak PTJ berkaitan dengan No akaun simpanan ASNB dalam sistem gaji (HCP).

 

Bagi potongan wagetype 6030 (Amanah Saham Nasional Bhd), pihak PTJ hendaklah mengunci masuk 12 digit (leading zero) nombor akaun simpanan ASNB pada medan Membership number di Infotype 57 (Recurring Deduction) setiap kali ada potongan baharu.

 

Contoh:   000003803502

 

 

 

 

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat kami hargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

JANM Cawangan Keningau

custom_html