Salam sejahtera;

 

Tuan/puan,

 

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Dimaklumkan bahawa terdapat pindaan berkenaan Perkara 9.3.1 - Lampiran A SPANM Bil. 4 Tahun 2020 : Tatacara Pengurusan Akaun Deposit

 

Tindakan
PTJ
JANM Negeri/Cawangan dan Bahagian Akaun Kementerian
Rekod Dua (2) salinan Sijil Pengesahan Baki dan Senarai Baki Pendeposit/Subsidiari Dua (2) salinan Sijil Pengesahan Baki dan Senarai Baki Pendeposit (B7 - Sut T)
Tempoh Selewat-lewatnya 14 hari dari hari pertama bekerja bulan berikutnya Selewat-lewatnya 14 hari dari hari pertama bekerja bulan berikutnya
Kemuka kepada

Bahagian Akaun Kementerian bagi tujuan semakan dan penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Senarai Baki Pendeposit/Subsidiari Disatukan;

 

dan

 

Disalinkan kepada JANM Negeri/Cawangan untuk semakan dan pemantauan

BPOPA

 

Pindaan ini akan dikemaskini dalam Soalan Lazim berkaitan SPANM yang sedang diselaraskan oleh Bahagian Khidmat Perunding, JANM.

Sekian, harap maklum.

 

custom_html