Tuan/ Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Penutupan Akaun Bulanan Tahun 2020 dijadualkan pada jam 3.00 petang setiap hujung bulan. Sehubungan dengan itu, pihak PTJ hendaklah memastikan setiap transaksi pada tarikh tersebut selesai diperakaunkan secara lengkap iaitu Penyata Pemungut berstatus 80 dan HENDAKLAH dibankkan pada hari yang sama.


Bersama-sama ini dilampirkan Jadual Aktiviti Penutupan Bulanan Terimaan Bagi Tahun 2020 tersebut.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Harty Sulastri Binti Hamdin di talian 088-324805 atau Pn. Amirah Binti Kuslan di talian 088-324811.


Seksyen Pengurusan Dana (Unit Terimaan)
JANM Negeri Sabah

image