Kepada Semua PTJ Di Bawah Seliaan JANM Negeri Sabah,

Sila rujuk SPANM Bil. 1 Tahun 2020 serta lampiran yang berkaitan untuk perhatian dan tindakan tuan/ puan jua.

Sekian, terima kasih.

 

JANM Negeri Sabah
13 Mac 2020
Tel: 088-324 800/ 807
Fax: 088-210 828
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Muat Turun Surat 

SPANM Bil 1 Tahun 2020

Lampiran A2 - Borang Perubahan Gaji Kew. 320 Pin1/2019

Lampiran A5 - Senarai Semak Dokumen Sokongan Bagi Pembayaran Emolumen Pegawai Lantikan Baharu

Lampiran A6 - Borang Mengemaskini Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan PCB

Lampiran A8 - Borang Pergerakan Dokumen SAP HCM

Surat Makluman - Pengosongan Akaun Penyelesaian Gaji L1311903

image