Tuan/ Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa pihak BPOPA telah menyediakan tatacara pembatalan invois bagi pembatalan invois yang melibatkan tahun semasa dan tahun  sebelumnya. Seperti yang dimaklumkan di dalam garis panduan ini, pembatalan invois Invois (DR) hanya  dibenarkan atas sebab-sebab berikut:

i.            Invois (DR) tersebut telah diterima bayaran menggunakan resit jenis OTC (One Time Customer) (D3); atau

ii.           Kesilapan mengunci masuk maklumat invois yang menyebabkan invois perlu dibatalkan.


Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan TATACARA PEMBATALAN INVOIS DISEBABKAN KESILAPAN OLEH PTJ untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/ puan selanjutnya.
Sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Harty Sulastri Binti Hamdin di talian 088-324805 atau Puan Amirah Binti Kuslan di talian 088-324811.

 

Seksyen Pengurusan Dana (Unit Terimaan)
JANM Negeri Sabah.


Ringkasan Pembatalan Invois ABT

image